In de ontmoeting met collega’s, studenten en leerlingen ben je als (bege)leider degene die de professionele leiding neemt in het contact. Dit persoonlijk leiderschap is het uitgangspunt van Contact Centraal. 

We ontwikkelen programma’s voor begeleiders, leidinggevenden en teams in het onderwijs.